JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. श्री. धीरज कुमार ,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा. श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

चालू  घडामोडी 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा नविन शोध व बचाव साहित्य खरीदीबाबत ई - निविदा २०१६(नविन)

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भू स वि यं भंडारा येथील उपविभागीय प्रयोगशाधेतील रसायनी व अनुजैविक तज्ञ या पदांकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 2016 (नविन)

25% Sand ghat second Re-Auction 2015-16(नविन)

महिला व बालविकास विभाग जि. प. भंडारा मध्ये मधील (IGMSY)योजनेंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र - अपात्र उमेदवाराची यादी (नविन)

शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी (नविन)

दिनाक ०१/०१/२०१६ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी /अस्थाई आ.का.यांची प्रारूप जेष्ट्ता यादी(नविन)

NPY २०१५-१६ - ०६/०४/०२ दुधाळ जनावरे गट वाटप, लाभार्थी व प्रतीक्षाधीन यादी.(नविन)

गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता ) पदभरती २०१६ अंतिम निवड व प्रतीक्षायादी (नविन)

शासन अधिसूचना (करमणूक विभाग)(नविन)

जिल्हा निवड समिती, जिल्हा परिषद, भंडारा पदभरती २०१५(नविन)

महाराष्ट्र जमीन महसुल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम १९७१ च्या नियम ६ व ७ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप नियम अधिसूचना (नविन)

भंडारा जिल्हा वैनगंगा पर्यटन महोत्सव २०१६(नविन)

तलाठी परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध (नविन)

कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील (नविन)

सह जिल्हा निबंधक परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध (नविन)

जिल्हाधिकारी कार्यालय :- तलाठी सरळ सेवा भरती २०१५

राष्ट्रीय मानवाधिकार

लोकशाही दिन

लोक आयुक्त

भंडारा जिल्हापरिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

सार्वजनिक वितरण वेवस्ते अंतर्गत संगनिकी प्रणाली मधील शिधा पत्रिका आधार कार्ड वा बँक खात्यासी संलग्न करण्या बाबत ई-निविदा 2015

अ.का. ज्येष्ठता यादी 2015

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

निवडणूक विभाग

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links