Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

 

डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा.डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

                      

चालू  घडामोडी 

सरदार वल्लभ भाई पटेल यांची जयंती (३१/१०/२०१४)(नविन)

Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan Nivad Yadi and Pratiksha Yadi Zilla Parishad Bhandara(NEW)

Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan Nivad Yadi and Pratiksha Yadi Zilla Parishad Bhandara(NEW)

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४(नविन)

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा पदभरती -(पुरवठा विभाग -२०१४) (नविन)

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा पदभरती -(पुरवठा विभाग -२०१४) (नविन)

 

जिल्हा परिषद भंडारा पदभरती सन २०१४ (नविन)

 

पात्र उमेदवारचे अंतिम यादी (मुळ दस्ताऐवज तपासणीची अधीन राहून) (नविन)

 

पात्र उमेदवारचे शैक्षिणिक आहार्तेच्या व अनुभव दस्तावेज तपासणी बाबत वेळापत्रक (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ जिल्हा परिषद भंडारा लेखापाल ,लिपिक ,कार्यालयीन सह्हायक व पंचायत अभियंता व तालुका अभियंता यांची कौशल्य चाचणीबाबत यादी व परिचर पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ जिल्हा परिषद भंडारा (जाहिरात आणि शासन निर्णय ) (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ (सूचना व अर्जाचा नमुना )(नविन)

 

जिल्हा पाणी स्वच्छता मीशन कक्ष पदांची पात्र/अपात्र यादी (नविन)

 

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी महसूल विभाग वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा यादी वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

A k ज्येष्ठ यादी (नविन)

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.(नविन)

 

जिल्हा न्यायालय भंडारा – भर्ती २०१३ फेज II (नविन)

district water & sanitation mission (नविन)

 

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (नविन)

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

 

रेती घाट भंडारा पहिला फेर -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत (नविन)

रेती घाट भंडारा -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

साखर नॉमिनी नियुक्ती निविदा (नविन)

 

ZP-आश्वाशित प्रगती योजनेंतर्गत पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी (नविन)

DRDA-स्टार स्वयरोजागर प्रशिक्षण संस्था मोहाडी (नविन)

निवडणूक विभाग (नविन)

ZP-भरती प्रक्रिया(नविन)

(ई -निविदा)(नविन)

दैनिक अहवाल पाणी चारा टंचाई (२३/१/२०१३)

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबतचे शासन निर्णय व शुद्धिपत्रक (नविन)(09/04/2013)

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Links