Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

 

डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा.डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

चालू  घडामोडी 

Subhmangalam or Register Marriage(NEW)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी पदभरती 2015 जाहीरात(NEW)

Sand Ghat 1st Re-E-Auction (2014-2015)(NEW)

जिल्हा परिषद स्तरावर सेवानिवृत्त अधिकारी यांची कंत्राटी पध्दतीने पद भरणे बाबत जाहिरात (नविन)

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याबाबत तयार करण्यात आलेली लिंक(नविन)

कंत्राटी ग्रामसेवकाची अंतिम निवड यादी(नविन)

गट -ड संवर्गातील शिपाई/गोदाम पहारेकरी /हमाल कम स्वीपर /पहारेकरी या पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी(नविन)

गट -क संवर्गातील लिपिक/गोदाम लिपिक /गोदामपाल या पदांच्या मुळ कागदपत्र तपासणीकरिता उमेदवारांची यादी(नविन)

गट -ड संवर्गातील शिपाई/गोदाम पहारेकरी /हमाल कम स्वीपर /पहारेकरी या पदांच्या मुलाखतीकरिता व कागदपत्र तपासणीकरिता उमेदवारांची यादी(नविन)

जिल्हा परिषद भंडारा भरती २०१४ आदर्श उत्तर तालिका कनिष्ट सह्हायक (लिपिक आणि लेखा ) १७-११-२०१४(नविन)

पुरवठा विभाग लिपीक टंकलेखक व शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षाचे निकाला बदलची माहिती इथे उपलब्ध होईल (नविन)

पुरवठा विभाग लिपीक टंकलेखक व शिपाई पपदा बाबत-सुचना (नविन)

पुरवठा विभाग लिपीक टंकलेखक व शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र (नविन)

जिल्हा परिषद आरोयग विभाग भंडारा (८/११/२०१४)(नविन)

सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद भंडारा कंत्राटी तत्वावर अंशकालीन निदेशक पदभरती (१/११/२०१४)(नविन)

A.k Provisonal Seniority List(नविन)

जिल्हा परिषद भंडारा भरती २०१४ प्रक्रिया गुणनिहाय यादी (कनिष्ठ अभियंता,विस्तार अधिकारी कृषी,अंगणवाडी पर्यावेशिका)(नविन)

R.I Provisonal Seniority List(नविन)

Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan Nivad Yadi and Pratiksha Yadi Zilla Parishad Bhandara(NEW)

Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan Nivad Yadi and Pratiksha Yadi Zilla Parishad Bhandara(NEW)

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४(नविन)

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी महसूल विभाग वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा यादी वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.(नविन)

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (नविन)

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

निवडणूक विभाग

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Links