संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
शुध्दीपत्रक : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम येथे कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी (पुरुष ) व वैद्यकीय अधिकारी (महिला) या पदाची जाहिरात.
वैद्यकिय अधिकारी गट-अ यांच्या मुलाखतीस पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.
ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथील राजस्व अभिलेखागारातील जुने लाकूड लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत.
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत IPHS / SNCU / NBSU / AYUSH विभागाची कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि ०२/०८/२०१७.
सहायक कार्यक्रम अधिकारी पदाकरिता मुलाखतीमध्ये प्राप्त गुणांची यादी.
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत दुसरी मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
राज्य रक्त संक्रमण परिषद अंतर्गत रक्तपेढी जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे कंत्राटी पदभरती जाहिरात सन २०१७ - १८
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदाचे मुलाखती करिता पात्र उमेदवाराची यादी २०१७.
क्रीडा स्पर्धा मार्ग दर्शिका २०१७-१८
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (ठोक वेतनावर ) या पदाकरिता निवड करण्यात आलेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी
EVM Video ( In Marathi)
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७.
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
माननीय पालकमंत्री

मा.डॉ. दीपक सावंत
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट
Help Line

Disaster Management

Imp Websites